Izjava zasebnosti & Varovanje podatkov

Izjava zasebnosti

Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam besedila tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. S pristopanjem in uporabo te strani vsak uporabnik sprejema in soglaša, brez kakršnihkoli omejitev, navedene pogoje uporabe in priznava, da je vsakršen sporazum med uporabnikom oz. obiskovalcem in spletno stranjo Trinity, ki jo upravlja podjetje KinetiQ d.o.o., Smetanova 49, 2000 Maribor (Trinity™ je blagovna znamka podjetja KinetiQ d.o.o.), podvržen določbam tega pravnega obvestila in drugim veljavnim določbam v Republiki Sloveniji.

Če se z navedenim v prvem odstavku, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, vas prosimo, da takoj zapustite našo spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim tekstom in slikami, je v izključni lasti Trinity-ja in je avtorsko zaščitena, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, razen, če ni izrecno drugače določeno. Katerakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je istočasno bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna ali storitvena znamka oziroma druga pravica Trinity-ja oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba katerekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani.

Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja Trinity-ja.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. Trinity, njegovi zastopniki ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba udeležena pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali drugačno škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali čem drugem, čeprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudimo zgolj zaradi priročnosti. Trinity ne nadzoruje, vodi in ni odgovoren za vsebino ali zasebnost in njeno varstvo pri teh straneh. Brez omejitve v tem odstavku navedenega se Trinity še posebej odpoveduje kakršnikoli odgovornosti v primeru, da te strani:

 • posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • so netočne, nepopolne ali zavajajoče,
 • niso gospodarsko uporabne ali ustrezne določenemu namenu,
 • ne zagotavljajo primerne varnosti, vsebujejo viruse ali druge škodljive vsebine in
 • so žaljive ali sicer vzpostavljajo odgovornost.

Poleg tega Trinity ne vzpodbuja in podpira vsebino ali kakršnekoli druge produkte ali storitve, vsebovane na teh straneh. Če vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, to storite na lastno odgovornost in brez kakšne koli moralne, kazenske ali odškodninske odgovornosti s strani Trinity-ja..

Varovanje osebnih podatkov

Osebnim podatkom naših uporabnikov posvečamo izredno skrb in pozornost. Upravitelj spletne strani Trinity, KinetiQ d.o.o. (Trinity™ je blagovna znamka podjetja KinetiQ d.o.o.), je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Trinity se tako zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004). Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani Trinity, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Za potrebe poslovanja, Trinity zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov e-pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu Trinity.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete kot uporabnik, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko Trinity shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter piškotki sistema Google Analytics (za analizo obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku Trinity-ja shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj Trinity-ja lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Upravitelj spletne strani Trinity podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih Trinity zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trinity-ja.

 
 
Trinity na Facebook-u
Trinity na Google+
Trinity na Twitter-ju
Trinity RSS kanal